Monday, August 1, 2011

Shri Ram Stuti: Shri Ram Chandra Kripalu Bhaju Mann

By Jagit Singh


With morden touch


By Lata Mageshkar
Shriramachandra kripalu bhaju man haran bhavabhai darunam,
Navakanja-lochana, kanjamukha, kara kanja pada kanjarunam.

Kandarpa aganita amit chavinava neel-neeraja sundaram,
Pata peet manahu tadita ruchi shuchi noumi, janaka sutavaram.

Bhaju deenbandhu dinesh danav-daitya-vansha-nikandanam,
Raghunand anandakand koshalachandra dasharath-nanadanam.

Sira mukuta kundala tilaka charu udaru anga vibhushanam,
Aajaanubhuja shara-chaapa-dhara, sangrama-jita-khara dushanam.

Iti vadati tulasidasa shankara-sesha-muni-mana-ranjanam,
Mama hridai kanja-nivaasa kuru, kaamaadi khala-dala-ganjanam

1 comment:

 1. It appears to be incomplete there are two mre paras,
  manu jahi racheu milhi so varu sahaj sundar savro,
  karuna nidhan sujan seelu snahu janat ravro.
  eh bhati gauri ashish suni siya sahit hinya harsi ali.
  tulsi bhavanih pooji puni puni mudit man mandir chalee.
  I shall be greatful if some one can put meenings of these paras also
  thanks
  Brajendra gupta

  ReplyDelete