Monday, August 1, 2011

sabse oonchi prema sagaisabse oonchi prema sagai

duryodhana ko meva tyago
saga vidura ghara pai

jhuthe phala sabari ke khaye
bahu vidhi prema lagi

prema ke basa arjuna ratha hankhyo
bhula gaye thakurai

aisi prita badi vrndavana
gopina nach nachae

sura akrura is layaka nahi
kaha lag karau badai

No comments:

Post a Comment