Tuesday, August 30, 2011

palane main jhule

By Sarita joshi


palane main jhule
oh, ganpati palane main jhule

kaun tumhari maat bhawani
kaun ji pita deva, oh, ganpati palane main jhule
palane main jhule
oh, ganpati palane main jhule

mata hamari parvati ho,
pita sankar deva, oh, ganpati palane main jhule
palane main jhule
oh, ganpati palane main jhule

kahe ko hari re baniyo palano
kahe ki laagi dori, oh, ganpati palane main jhule
palane main jhule
oh, ganpati palane main jhule

agar-chandan ro deva baniyo palano
resham ri laagi dori, oh, ganpati palane main jhule
palane main jhule
oh, ganpati palane main jhule

kaun jhulawe ne, kaun ji jhule
kaun ji maan mai phule, oh, ganpati palane main jhule
palane main jhule
oh, ganpati palane main jhule

mata jhula we ne, ganpat jhule
sankar maan main phule, oh, ganpati palane main jhule
palane main jhule
oh, ganpati palane main jhule

paanch laadudoso puja karau
bhog dharu neet mewa, oh, ganpati palane main jhule
palane main jhule
oh, ganpati palane main jhule

bai meera kahe prabhu girdhar nagar
aawa-agaman mitao, oh, ganpati palane main jhule
palane main jhule
oh, ganpati palane main jhule


No comments:

Post a Comment