Monday, August 22, 2011

Ari nand yashoda ke dwar badhai baaj rahiAri nand yashoda ke dwar badhai baaj rahi

gopi aai gawal bhi aaye
laye hai bhar bhar thaal, badhai baaj rahi
Ari nand.....

jhaaj, mridang, taal, daaf baaje
payal ki jankar, badhai baaj rahi
Ari nand.....

gopi nache gawal bhi nache
nacho e sab sansaar, badhai baaj rahi
Ari nand.....

kurta, topi gopi laaye
arudhati maakhan maar, badhai baaj rahi
Ari nand.....

atul mridul chavi dekhat reejhe
dhan virj wasi pyaar, badhai baaj rahi
Ari nand.....


No comments:

Post a Comment