Tuesday, August 9, 2011

Om Vighneshwaray varadaya


Ganeshji ki Stuti:-

Om Vighneshwaray varadaya surapriyay,
lambodharaay sakalaaya jagaditaaya.
om naagaananaaya shruti-yagya vibhushitaaya,
Gauri sutaaya gana naath namo namaste.

In Hindi:-
ॐ विघ्नेश्वरय वरदाय सुरप्रियाय,
लम्बोधाराय सकलाय जगादिताय।
ॐ नागाननाय श्रुति-यज्ञ विभुशिताया,
गौरी सुताय गण नाथ नमो नमस्ते॥

1 comment: