Thursday, September 27, 2012

Lambodara siva gauri suta


lambodara siva gauri suta
hay siva nandana bala gajanana
gajanana shubhanana
lambodara
hey siva nandan bhava bhaya bhanjana
sambhu kumara gajanana
lambodara


In Hindi:-
लम्बोदरा शिव गौरी सुता
हे शिव नंदन बाल गजानन
गजानन शुभानन
लम्बोदरा .........
हे शिव नन्दन भव भय भंजन
शम्भु कुमारा गजानन
लम्बोदरा .........

Jaya Jaya Girija Bala Gajanana

jaya jaya girijabala gajanana
jaya jaya sankara  parvati nandana
vighna vinayaka vijaya gajanana
saravana sevita sumukha gajanana
tava pada saranam saranam gajanana
jaya jaya......

In Hindi:-
जय जय गिरिजा बाल गजानन
जय जय शंकर पार्वती  नंदन
विघ्न विनायक विजय गजानन
शरवन सेवित सुमुख गजानन
तव पाद शरणं शरणं गजानन
जय जय ......

Tuesday, September 25, 2012

Gauri nandan gajavadana


 


gauri nandana gajavadana ,ganesha varada mam pahi
gaja mukha gaja mukha gananatha
ganesha varada mam pahi
gajanana gajanana
gajanana om gajavadana
ekadanta gajanana
heramba gajanana
gauri nandana.......
gajanana gajanana gajanana om gajavadana
gauri nandana.......

In Hindi:-
गौरी नंदन गजवदना, गणेश वरदा मां  पाहि
गजमुख गजमुख गणनाथा
गनेश नंदन मां पाहि 
गजानना गजानना
गजानना ॐ गजवदना
गौरी नंदन ........
एकदन्ता  गजानना
हेरम्बा गजानना
गजानना गजानना गजानना ॐ गजवदना
गौरी नंदना .........


Gauri nandan gajanana

gauri nandana gajanana
girija nandana niranjana
gauri nandana......
parvati nandana subhanana
subhanana subhanana
pahi prabho mam pahi prasanna
gauri nandana.......

In Hindi:-
गौरी नन्दन गजानना
गिरिजा नन्दन निरंजना
गौरी नन्दन ..........
पार्वती नन्दन शुभानना
शुभानना शुभानना
पाहि प्रभो मां पाहि प्रसन्ना
गौरी नन्दन ..........

Ganeshvara gaja

Ganeshvara gaja mukhesvara
karunya lavanya vignesavara
ganeshvara......
sankata harana gajanana
sankariputra subhanana
ganeshvara......

In Hindi:-
गणेश्वरा  गज मुखेश्वरा
कारुण्य लावण्य विघनेश्वरा
गणेश्वरा .......
संकट हरणा गजानना
शंकरीपुत्रा शुभानना
गणेश्वरा .......

Ganesha Sharanamganesha saranam saranam ganesha
vagisa saranam saranam vagisa
sarisa saranam saranam sarisa

In Hindi:-
गणेश शरणं शरणं  गणेशा 
वागीश शरणं शरणं वागीशा 
सारिश शरणं शरणं गणेशा

Thursday, September 13, 2012

Achyuthaashtakam

 

achyutam kesavam rama narayanam
krsna damodaram vasudevam harim
sri dharam madhavam gopika vallabham
janaki nayakam rama chandram bhaje

acyutam kesavam satyabhamadhavam
madhavam sri dharam radhika aradhakam
indiramandiram chetasa sundaram
devaki nandanam nandajam sandadhe

visnave jisnave sankhine chakrine
rukmini ragine janaki janaye
vallavi vallabhaya architaya atmane
kamsa vidhvamsine vamsine te namah

krsna govinda he rama narayana
sripate vasudevajite srinidhe
achyutananta he madhavadhoksaja
dvaraka nayaka draupadi raksaka

raksasa ksobhitah sitaya sobhito
dandaka aranya bhu punyata karanah
laksmane nanvito vanaraih sevito
agastya sampujito raghavah patu mam

dhenukaristaka nistakrddvesinam
kesiha kamsa hed vamsiko vadakah
putana kopaka suraja khelano
bala gopalkah patu mam sarvada

vidyud udyotavan prasphuradvasasam
pravrdambhodavat prollasad vigraham
vanyaya malaya sobhitorasthalam
lohitanghridvayam varijaksam bhaje

kuncitaih kuntalair bhrajamana ananam
ratna maulim lasat kundalam gandayoh
harakeyurakam kankana proj jvalam
kinkini manjulam syamalam tam bhaje