Friday, July 22, 2011

Krishna Govinda Gopala Gate Raho
Krishna Govinda Gopala Gate Raho
Man ko vishayon ke vish se hatate raho
Krishna Govinda Gopala gaate raho

Log kehte hai bhagwaan aate nahi …
Draupadi ki tarah tum bulate nahi…
Krishna Govinda Gopala gaate raho

Log kehte hai bhagwan khaate nahi…
Shabari ki tarah tum khilate nahi…
Krishna Govinda Gopala gaate raho

Log Kehte hai bhagwan sote nahi…
Yashoda ki tarah tum sulate nahi…
Krishna Govinda Gopala gaate raho

Log kehte hai bhagwan gaate nahi…
Meera ki tarah tum gavaate nahi…
Krishna Govinda Gopala gaate raho

Log kehte hai bhagwaan naachte nahi...
Radha ki tarah tum nachate nahi…
Krishna Govinda Gopala gaate raho

1 comment: