Friday, July 15, 2011

Baanke Bihari Krishan Murari,
Baanke Bihari Krishan Murari,
Meri Bari Kaha Chupe,
Darsan Dijyo Sharan Mein Lijyo,
Hum Balihari Kaha Zhuke,

Aakh Micholi Hame Na Bhaye,
Jag Maya Ke Jaal Bichaye,
Raas Racha Kar Bansi Baja Kar,
Prem Karakar Preet Jaga Kar,
Nat Warinakar Nishthur Chaliya,
Leela Nyari Kha Chupe,
Baanke bihari......

Sarv Vyapak Tum Avinashi,
Jal Thal Gagan Ravi Ghat Vasi,
Yog Suna Kar Raath Ko Chala Kar,
Kaha Khoo Gaye Hum Ko Lubha Kar,
Govind Govind Mira Gayi,
Ganka Tari Kaha Chupe
Baanke bihari......

No comments:

Post a Comment