Thursday, July 14, 2011

Har har har mahadev
Har har har Mahadev,
Shiv Shankar Adi Dev,

Parmeshvar Akhileshvar,
Tandav Priye Shashishesvar,
Har har.....

Vishvdhaar Vishvnath,
Gangadhar Dheernath,
Har har.....

Jatajut Chandradhari,
Tennan Ke Hitkari,
Har har.....

Goripati Nandieshwar,
Shaleshwar Jagadishwar
Har har.....

No comments:

Post a Comment