Friday, November 30, 2012

Bansi dhara Kanhaiya.....Bansi dhara  kanhaiya ghanasyama sundara
giridhari gopa bala brndavana vihara
Bansi dhara.......
govinda madhava hey madhusudana mukunda
radhe gopala (3)radhe
Bansi dhara.......

No comments:

Post a Comment