Monday, December 3, 2012

Krishna krishna mukunda janardanakrishna krishna mukunda janardana krishna govinda narayana hare
krishna krishna mukunda janardana krishna govinda narayana hare
achyuta ananda govinda madhava sacchidananda narayana hare
achyuta ananda govinda madhava sacchidananda narayana hare
krishna...................

No comments:

Post a Comment