Tuesday, September 25, 2012

Gauri nandan gajanana

gauri nandana gajanana
girija nandana niranjana
gauri nandana......
parvati nandana subhanana
subhanana subhanana
pahi prabho mam pahi prasanna
gauri nandana.......

In Hindi:-
गौरी नन्दन गजानना
गिरिजा नन्दन निरंजना
गौरी नन्दन ..........
पार्वती नन्दन शुभानना
शुभानना शुभानना
पाहि प्रभो मां पाहि प्रसन्ना
गौरी नन्दन ..........

No comments:

Post a Comment