Thursday, October 4, 2012

Gate chalo man

gate chalo man mein hare krishna rama
hare krishna rama sada sukh dhama  
gate chalo.......
\tan man mein rama nas nas me rama
jahan dekhe vahan sita ram
gate chalo.........
raghupati raghav raja rama
patit pavan sita rama
gate chalo.........

1 comment: